Niedawno po raz kolejny sprawdziliśmy komorę SSC 1000 u naszego klienta. Oprócz podstawowego przeglądu technicznego sprawdziliśmy, poprzez porównanie z naszym termometrem, wskazania temperatur w komorze. Wartości były prawidłowe. Wykonaliśmy też test korozyjności komory wg norm ISO 9227 i ISO 8407. Podczas tego testu sprawdzony został opad solanki, pH solanki i skroplin oraz ubytek masy próbek. Sam test trwał 48 godzin i wykonany był na panelach wzorcowych ze stali CR4. Na załączonych zdjęciach widać komorę z próbkami przygotowanymi do testu i efekt działania mgły solnej na próbki przez okres 48 godzin.

Ubytek masy próbek był prawidłowy. Dzięki tak przeprowadzonym testom klient wie, że komora pracuje prawidłowo i może być spokojny o prawidłowość wykonywanych testów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz sprawdzania korozyjności komór solnych wykonujemy także inne przeglądy, jak np: f-gaz komór temperaturowych i klimatycznych. Ponadto wykonujemy naprawy bieżące komór klimatycznych i innych urządzeń laboratoryjnych.