Urządzenie w całości zaprojektowane i wykonane przez firmę Es-Torr Sp. z o.o. przy współpracy z naszymi stałymi i sprawdzonymi podwykonawcami.

Jest to komora temperaturowa, ale jakby to powiedzieć, bez „komory”. Tego typu urządzenia nazywane często są Agregatami BOX. Wyposażone we wlot i wylot powietrza służą do przygotowywania, kondycjonowania powietrza o odpowiednich parametrach (temperatura i wilgotność) i wdmuchiwania (wpompowywania, przetaczania) za pomocą izolowanych węży do innego układu – obiektu, komory z próbkami. My, tego typu agregaty, nazywamy komorą temperaturową/klimatyczną, bez przestrzeni roboczej, wyposażoną tylko w kanał obróbki powietrza (przestrzeń, w której znajdują się: parowniki – chłodzenie i osuszanie, grzałki powietrza, wyjście nawilżacza i czujniki pomiarowe) z wentylatorem. Oczywiście całe urządzenie to także układ chłodniczy, szafa sterownicza i opcjonalnie nawilżacz – wytwornica pary. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że komora robocza, może być dowolnie zmieniana – wielkość, kształt, w zależności od potrzeb i rodzaju próbek.
Urządzenie zaprojektowane i wykonane przez nas umożliwia regulację temperatury w zakresie od -40 C do +120 C. Wilgotność w tym modelu nie jest regulowana. Wartość temperatury można zadawać poprzez wpisywanie na panelu dotykowym, tworzyć programy złożone z tzw. segmentów lub sterować komorą zdalnie, poprzez zadawanie temperatury z niezależnego układu. Dla sterowania zewnętrznego wykorzystuje się sygnał napięcia stałego 0..10 V, gdzie wartość 0 V odpowiada -40 C, a wartość 10 V to + 120 C. Pozostałe wartości temperatur odpowiadają proporcjonalnie wartościom napięcia stałego. Przebieg testu zapisywany jest poprzez wyjścia analogowe na zewnętrznym rejestratorze.