Separatory par oleju, odolejacze powietrza


Czysty i sprawny separator mgły olejowej pełni w pompach olejowych wyjątkowo istotną rolę:
- wyłapuje opary oleju z wydmuchiwanego powietrza,
- wyłapuje ewentualne zanieczyszczenia jakie wraz z powietrzem mogłyby zostać wydmuchane na zewnątrz

Separator zabrudzony, czy też zaklejony zużytym olejem nie będzie wykonywał swojego zadania. Sytuacja taka może mieć bardzo niekorzystny wpływ na pompy próżniowe i na otoczenie, w którym pracuje pompa. Ponadto dojdzie też do pogorszenia parametrów pracy, pompa będzie się przegrzewać, a nawet może ulec zatarciu. W pomieszczeniu, w którym jest użytkowana pompa próżniowa będzie dużo oparów oleju. Stan separatorów należy regularnie sprawdzać zgodnie z instrukcją użytkowania. Wraz z wymianą oleju należy wymienić wkłady filtracyjne i separatory. Częstość wymian zależy w znacznym stopniu od czystości procesu czy też czystości aplikacji, w której pompa jest wykorzystywana. Na żywotność separatorów ma także wpływ jakość stosowanego oleju próżniowego oraz jego właściwy dobór, zależny od typu pompy i aplikacji.

separatory
separator mgły olejowej