Dmuchawy bocznokanałowe


Dmuchawy bocznokanałowe to pompy, które służą do wytwarzania podciśnienia lub nadciśnienia o relatywnie niewielkiej wartości, ale za to o bardzo dużej wydajności w stosunku do zużytej energii elektrycznej. Prosta konstrukcja pompy z centrycznie umieszczonym wirnikiem jest urządzeniem o wysokim stopniu bezawaryjności, długich okresach między przeglądami i niskimi kosztami eksploatacji.

Podczas eksploatacji dmuchaw bocznokanałowych należy pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie filtrów. Pozwoli to znacznie wydłużyć żywotność dmuchawy. Elementem wrażliwym na zanieczyszczenia jest wirnik dmuchawy.

Dmuchawy pracujące w trybie nadciśnienia są wykorzystywane np. w oczyszczalnia ścieków do napowietrzania, transportu pneumatycznego do wytwarzania „poduszki powietrznej”.

Dmuchawy wykorzystywana jako pompy podciśnienia można spotkać w takich aplikacjach jak: transport próżniowy, odkurzacze centralne, transport materiałów sypkich i granulatów.

Dmuchawy bocznokanałowe można stosować także do przepompowywania gazów obojętnych i w wersji ATEX do przepompowywania gazów wybuchowych i łatwopalnych.

dmuchawa bocznokanalowa
GKL-ATEX